Rosenquarz Armband, 13G

Rosenquarz Armband, zwei-reihig, glatt, verstellbar

Strangbreite: 13 mm

15,00 €